Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester SD Islam Al Azhar 46 Grand Depok City

Sesuai dengan kalender kegiatan yang telah diprogramkan, pelaksanaan PTS  alhamdulillah berjalan lancar, yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 – 30 September 2022. untuk pelaksanaan PTS dilakukan secara tatap muka, tentunya masih dengan protokol kesehatan, PTS menggunakan aplikasi Google Form dengan device masing-masing untuk kelas 4, 5 dan 6.

Dokumentasi PTS

"Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan."

Ali bin Abi Thalib